Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce

Abstract
Otoczenie globalne rolnictwa i przewidywane kierunki jego zmian. Wielkotowarowe przedsiębiorstwa w rolnictwie polskim: charakterystyka, zmiany struktury i wyposażenia w czynniki produkcji; produkcja rolnicza w latach 2002-2010. Polityka rolna jako element otoczenia rolnictwa i przewidywane kierunki jej zmian. Wpływ WPR 2014-2020 na funkcjonowanie przedsiębiorstw wielkotowarowych. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych. Analiza produkcyjna, ekonomiczno-finansowa oraz konkurencyjność jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection