Rola innowacji w klastrach przedsiębiorstw na przykładzie klastra technologii informatycznych w Cambridge

Abstract
Description
Keywords
Citation
Baran, M. (2011). Rola innowacji w klastrach przedsiębiorstw na przykładzie klastra technologii informatycznych w Cambridge. W J. Gonicka (Red.), Nowoczesne trendy w zarządzaniu (ss. 183-189). Łódź. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Belongs to collection