Programowanie neurolingwistyczne a zmiany w kompetencjach menedżerskich

Abstract
W artykule autorka skupiła się na wybranych zagadnieniach z zakresu koncepcji NLP, które pomocne są w dokonywaniu zmian w kompetencjach menadżerskich. NLP może być traktowane jako skuteczne narzędzie rozwoju zawodowego w biznesie. W artykule analizowane są takie problemy, jak: zasoby, samoświadomość, cele, podejście do czasu, metaprogramy, strategie. Adres strony wydawnictwa: www.wydawnictwo.ue.wroc.pl
Description
Adres strony wydawnictwa: www.wydawnictwo.ue.wroc.pl
Keywords
Citation
E. Kowalczyk, Programowanie neurolingwistyczne a zmiany w kompetencjach menedżerskich, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Eknomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005
w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Belongs to collection