Wartość ciała we współczesnej kulturze w świetle postaw przejawianych przez młode kobiety

Abstract
Description
Keywords
Citation
Babicka A. (2011). Wartość ciała we współczesnej kulturze w świetle postaw przejawianych przez młode kobiety. W: Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Red. K. Juszczak. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski
Belongs to collection