Kaliningrad jako bałtycki węzeł transportowy

Abstract
Eksklawowe położenie spowodowało, że Obwód Kaliningradzki jest uzależniony od funkcjonowania powiązań komunikacyjnych. Najważniejsze z nich wiążą się ze sprawnym wykonywaniem przewozów przez transport morski, transport kolejowy i drogowy, lotniczy i żeglugę śródlądową. Utrata portów w Tallinie, Rydze i Kłajpedzie po rozpadzie ZSRR spowodowała, że obsługa rosyjskich przewozów międzynarodowych na Bałtyku skoncentrowała się w trzech portach: St. Petersburgu, Kaliningradzie i Wyborgu. Kaliningrad jest po Sankt Petersburgu drugim pod względem przeładunków rosyjskim portem morskim na Bałtyku.
Description
Keywords
Citation
Palmowski T., 2002, Kaliningrad jako bałtycki węzeł transporty, [w:] J. Wendt (red.) Wybrane zagadnienia z geografii transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 50-56
Belongs to collection