Ucyfrowienie - echo informacyjne - recepcja dzieła zdigitalizowanego

Abstract
Tekst zawiera propozycję definicji echa informacyjnego, określającą mechanizm recepcji dzieła literackiego w sieci. Ukazano wpływ hipermedialności na nową formę postawy czytelniczej. W artykule przedstawiono kwestię korzyści i zagrożeń płynących z ucyfrowienia, konieczność przestrzegania zasad korzystania z zasobów cyfrowych oraz systemy informatyczne wykorzystujące zdobycze technologiczne do pracy literaturoznawców, filologów i edytorów. Rozważania zamyka prezentacja Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych jako przykładu biblioteki cyfrowej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection