Badania wpływu osadów na zużycie zaworu

Abstract
W artykule przedstawiono analizę wpływu obecności osadów na zaworach rozrządu silnika spalinowego na zużycie tych zaworów. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie procesu osadzania się nagaru na zaworach silnika spalinowego oraz oszacowanie współczynnika oporów ruchu podczas ślizgania się przylgni zaworu po przylgni gniazda w warunkach występowania nagaru. Omówiono na podstawie przeglądu literatury wpływ smarowania, powstawania osadów i obracania się zaworów na ich zużycie. Przeanalizowano wpływ paliwa na tworzenie się osadów, stężenie masowe cząsteczek tych osadów. Przedstawiono mechanizmy osadzania się cząsteczek na powierzchni przylgni zaworu wylotowego, mechanizmy narastania osadu. Przeanalizowano prędkość osadzania cząsteczek i zjawisko złuszczania osadu. Przedstawiono model zużycia zaworu oraz stanowisko do badania momentu tarcia między stalową kulką i płaską stalową próbką, pokrytą warstwą osadu. W artykule zamieszczono także wyniki badań eksperymentalnych oraz wyciągnięte wnioski.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection