Przestrzeń turystyczna w Brunei

Abstract
W opracowaniu scharakteryzowano oraz wskazano zmiany, które zachodzą w przestrzeni turystycznej Brunei. Sułtanat ten, znajdujący się w Azji Południowo-Wschodniej, w północno- wschodniej części wyspy Borneo, to jedno z najbogatszych pod względem dochodu na jednego mieszkańca państw świata, społeczeństwo nie płaci podatków, a sfera socjalna jest bardzo rozbudowana. Rozwój przestrzeni turystycznej w Brunei przedstawiono w nawiązaniu do modelu M. Oppermanna, dotyczącego krajów rozwijających się. Ponadto w artykule scharakteryzowano cykl życia obszaru turystycznego w Brunei w nawiązaniu do hipotetycznego modelu R.W. Butlera i C. Coopera. W drugiej części opracowania wskazano składniki przestrzeni turystycznej (w tym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe) oraz dokonano wydzielenia typów przestrzeni turystycznej.
Description
Keywords
Citation
Wites T., 2011, Przestrzeń turystyczna w Brunei, [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, WGSR UW, 413-422.
Belongs to collection