Współpraca transgraniczna obszarów nadmorskich na przykładzie Euroregionu Bałtyk

Abstract
Description
Keywords
Citation
Palmowski T., 2002, Współpraca transgraniczna obszarów nadmorskich na przykładzie Euroregionu Bałtyk, [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 111-121
Belongs to collection