Kazachstan – zmiany i wyzwania gospodarcze na przełomie XX i XXI wieku

Abstract
Opracowanie dotyczy zmian w gospodarce zachodzących w Kazachstanie na przełomie XX i XXI wieku oraz wyzwań których realizacja może pozytywnie wpłynąć na utrzymanie wiodącej pozycji Kazachstanu wśród państw regionu Azji Centralnej Pokrótce opisano funkcjonowanie gospodarki w czasach Związku Radzieckiego oraz efekty błędnych decyzji z tych czasów. Następnie przedstawiono programy reform gospodarczych od 1991 r. oraz współpracę gospodarczą Kazachstanu z innymi państwami.
Description
Keywords
Citation
Wites T., 2002, Kazachstan – zmiany i wyzwania gospodarcze na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Wague M. (red.), Afryka, Azja, Ameryka Łacińska – wyzwania społeczno-gospodarcze w XXI wieku, Warszawa, 113-192.
Belongs to collection