Diagnostyczne badania symulacyjne układu nośnego pojazdu samochodowego

Abstract
W artykule przedstawiono model fizyczny urządzenia diagnostycznego do badań niesprawności w układach nośnych pojazdów samochodowych wraz z obiektem badań. Ponadto pokazano wyniki komputerowych badań symulacyjnych, przeprowadzonych za pomocą programu Working Model 3D dla jednego typu wymuszeń platformy wibracyjnej. Wyniki te porównano z wynikami badań doświadczalnych. Na tej podstawie stwierdzono przydatność opracowanego modelu do dalszych prac związanych z zagadnieniem wykrywania niesprawności w zawieszeniach pojazdów samochodowych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection