Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw

Abstract
Celem artykułu jest krytyczna analiza klastrów jako źródła nawiązywania i utrzymywania współpracy przedsiębiorstw na tle innych form kooperacji oraz próba wskazania pożądanych kierunków poprawy działań w tym zakresie.
Description
Keywords
Citation
M. Ratajczak-Mrozek, Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw, w: Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 719, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 233-244
Belongs to collection