Publikacje studenckie ILP

Recent Submissions

Displaying 1 - 1 of 1 records
  • Item
    Sienkiewicz po raz dwudziesty trzeci
    (TAiWPN Universitas, 2014-12) Brzeszcz, Daniel; Uniwersytet Warszawski
    W tekście skrytykowano jako nadmierne wymagania lekturowe, które stawia się przed studentami kierunków humanistycznych (a polonistyki w szczególności).