Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla projektu econet

Abstract
Zadaniem systemów ekspertowych, które stanowią jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, jest rozwiązywanie problemów lub wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Węższym pojęciem są szkieletowe systemy ekspertowe, które charakteryzują się zaimplementowanym mechanizmem wnioskowania oraz pustą bazą wiedzy. Przykładem szkieletowego systemu ekspertowego jest oprogramowanie eXpertise2Go. Jego przystępność uzasadnia rozważania na temat możliwości jego szerokiego zastosowania np. w procesie podejmowania decyzji przez studentów zainteresowanych wzięciem udziału w e-learningowych wykładach w ramach projektu econet.
Description
The purpose of expert systems, which are one of the areas of artificial intelligence, is solving problems or supporting decision making. Expert system shells are a more specific term, which have inference mechanism and an empty knowledge base implemented. An example of expert systems shells is eXpertise2Go. Its affordability justifies the consideration of the possibility of its wide range use in various applications. For example supporting decision making of students interested in participating in e-learning lectures in Econet project.
Keywords
Citation
Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla projektu econet [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.
Belongs to collection