Newsletter jako efektywne narzędzie e-mail marketingu w zarządzaniu relacjami z klientami

Abstract
Systematyczny, dobrze opracowany newsletter (biuletyn elektroniczny) może stanowić bardzo ważny i efektywny element kampanii marketingowej. Jest to narzędzie e-mail marketingu pozwalające na nawiązanie i podtrzymanie istniejących relacji z klientami. Niezbędnym natomiast jest umiejętne przygotowanie newslettera, w czym pomaga specjalne oprogramowanie.
Description
A systematic, well-designed newsletter can be a very important and effective part of a marketing campaign. It is a tool for e-mail marketing that allows to establish and maintain existing relationships with customers. Good preparation of the newsletter is essential and it can be done with the help of special software.
Keywords
Citation
Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Newsletter jako efektywne narzędzie e-mail marketingu w zarządzaniu relacjami z klientami [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, Tom 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.
Belongs to collection