Ekologiczny samochód. Wzmocnione tworzywa sztuczne w technice motoryzacyjnej. Rozważania konstrukcyjne. Cz.2

Abstract
W artykule przedstawiono przegląd zastosowań polimerów wzmocnionych i kompozytów polimerowych w budowie pojazdów samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na części i podzespoły przenoszące duże obciążenia. Analizie poddano elementy nadwozia pojazdu, układu napędowego, zawieszenia oraz podzespoły komory silnika. Każdorazowo opisywano budowę podzespołu, rodzaj użytego do jego budowy materiału oraz obciążenia jakim jest poddawany. Części do analizy dobierano tak, aby pokazać postęp technologiczny jaki następuje w stosowaniu tworzyw wzmocnionych do budowy struktur nośnych współczesnych pojazdów. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi tendencji rozwojowych oraz kierunków dalszych badań w obszarze stosowania polimerów wzmocnionych na odpowiedzialne podzespoły i części pojazdów.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection