Polskie regiony a integracja bałtycka

Abstract
Description
Keywords
Citation
Palmowski T.; 2000; Polskie regiony a integracja bałtycka [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych; Instytut Geograficzny; Wrocław; s. 309-318
Belongs to collection