Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładzie Gdańska i Gdyni

Abstract
Można stwierdzić, że w Trójmieście tworzą się mocno zróżnicowane i zindywidualizowane modele zagospodarowania stref nadwodnych. W Gdańsku powstaje waterfront rzeczny w centrum historycznego miasta, tworzący nowe centrum komercyjne, mocno związane z turystyką. Gdynia ma większy i bardziej zróżnicowany waterfront morski skupiający funkcje komunikacyjne, turystyczne, edukacyjne, sportowe i reprezentacyjne. Takie zróżnicowanie daje Trójmiastu specyficzne atuty wykorzystania i atrakcyjności stref nadwodnych. Projektowane centra (których nie udało się obu miastom wypracować w ciągu półwiecza gospodarki socjalistycznej) odpowiadające współczesnym aspiracjom Gdańska i Gdyni będą mogły pomieścićbrakujące w obu miastach obiekty o charakterze publicznym i komercyjnym o większej skali. Gdynia, wraz z Sopotem i Gdańskiem tworzy coraz bardziej spójny układ metropolii bałtyckiej. Jej pozycja międzynarodowa będzie zależała nie tylko od nowych koncepcji, nowych instytucji, ale także od nowych relacji miasto-port, w tym nowoczesnych centrów miejskich kształtujących się w strefach frontów wodnych.
Description
Keywords
Citation
Palmowski T., Pacuk M., Michalski T.; 2001; Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładzie Gdańska i Gdyni [w:] Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany; Łódzkie Towarzystwo Naukowe; s. 33-46
Belongs to collection