Geostrategiczne uwarunkowania położenia Polski

Abstract
Pod względem fizyczno-geograficznym Polska ma zdecydowanie niekorzystne położenie. Jedyna naturalna bariera w postaci pasm górskich na południu znajduje się na granicy z państwami, których potencjał militarny jest zdecydowanie mniejszy od Polski. Na kierunkach wschodnich i zachodnim sąsiadujemy z państwami, w których z trzech potencjałów: demograficznego, ekonomicznego i militarnego dwa zawsze są większe od polskich odpowiedników, a w przypadku Rosji i Niemiec wszystkie trzy. Pomyślną okolicznością dla Polski są prognozy demograficzne i ekonomiczne, jednak tylko w przypadku zachowania długoterminowej tendencji rozwoju (zwłaszcza współczynnik przyrostu naturalnego i wskaźnik dynamiki PKB). Znacznie korzystniej wyglądają perspektywy zmiany położenia geopolitycznego Polski. W związku z przyjęciem Polski do NATO razem z Czechami stanowimy wschodnią granicę paktu, obejmującego największą obecnie, pod względem politycznym i militarnym, grupę państw. Oczywiście pojawia się zawsze pytanie o skuteczność gwarancji wojskowych NATO dla Polski, jednak odpowiedź na nie jest już kwestią woli politycznej Stanów Zjednoczonych i sprzymierzonych z nimi w pakcie pozostałych państw.
Description
Keywords
Citation
Wendt J. A.; 1999; Geostrategiczne uwarunkowania położenia Polski [w:] Wojsko i wychowanie; t. IV; s. 42-49
Belongs to collection