Other ICM Items

Recent Submissions

Displaying 1 - 1 of 1 records
  • Item
    Aspekty ekstrakcji autorów na podstawie metadanych dokumentów
    (2011-08-10) Dendek, Piotr; Bolikowski, Łukasz; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
    Prezentacja opisuje rozwiązanie kwestii braku powiązania autor-dzieło (kontrybucja). Omówione zostaje elastycznie rozszerzalne narzędzie służące do przeprowadzenia odzyskiwania w/w połączenia z wykorzystaniem metadanych. Opisano kolejne etapy działania narzędzia, jak również proponowane kierunki rozwoju.