Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy

Abstract
Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno – prawne jak też zachowania uczestników gry rynkowej W niniejszej publikacji przywołane zostały główne problemy związane z utrzymywaniem stabilności tych sektorów w okresie występowania znacznych zmian na rynku. Przedstawiono działania instytucji nadzoru oraz samych podmiotów chcących zapewnić sobie bezpieczeństwo funkcjonowania. Książka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i praktyków życia gospodarczego zajmujących się szeroko pojęta tematyką finansową.
Description
Monografia pod red. T. Bednarczyk oraz A. Korzeniowskiej
Keywords
Citation
przypisy harwardzkie
Belongs to collection