Zapotrzebowanie polskich sieci franczyzowych na usługi doradcze

Abstract
Celem artykułu jest wskazanie potrzeb doradczych sieci franczyzowych, co ma pomóc zdiagnozować zarówno kierunki rozwoju samych sieci franczyzowych, jak i oferowanego im doradztwa. Stały rozwój rynku franczyzy w Polsce powoduje, że przedsiębiorstwa działające w oparciu o taki model biznesu poszukują nieustannie możliwości wzrostu. Duża kompleksowość prowadzonych działań sprawia że w procesie implementacji strategii rozwoju kadra zarządzająca sieciami franczyzowymi niejednokrotnie korzysta z pomocy zewnętrznej. Pojawia się zatem pytanie o specyficzne potrzeby franczyzodawców w obszarze usług doradczych, w kontekście kierunku rozwoju i umiędzynarodowienia ich działalności. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród sieci franczyzowych zlokalizowanych w Polsce. Wykazano, że mimo trwającego spowolnienia gospodarczego sieci franczyzowe w swoich planach w dużej mierze opierają się na dalszym rozwoju. Zidentyfikowano także trzy specjalistyczne obszary doradcze, gdzie wydaje się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi będzie zyskiwało na znaczeniu wśród sieci franczyzowych
Description
Keywords
Citation
M. Ratajczak-Mrozek, F. Nowacki, P. Sypniewska, Zapotrzebowanie polskich sieci franczyzowych na usługi doradcze, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2013 Nr 2 (27), s. 65-71
Belongs to collection