Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją

Abstract
Edukacja międzykulturowa nastawiona na wzajemne poznawanie, rozumienie i wzbogacanie kultur oraz osób tworzących te kultury, związana jest /. procesem rozwoju globalizacji. Istotą edu­kacji międzykulturowej jest próba zrozumienia przestrzeni wielu kultur współczesnego świata, eli­minacja kulturowych mechanizmów stygmatyzacji związanych ze społeczną reakcją na odmienność oraz przeciwdziałanie stereotypizacji i uprzedzeniom w globalnym świecie.
Description
Keywords
Citation