Wpływ dochodów na spożycie żywności – przesłanki dla polityki żywnościowej

Abstract
Dochody i ceny należą do najistotniejszych czynników kształtujących spożycie żywności, gdyż warunkują jej dostępność ekonomiczną. Określono powiązania spożycia żywności z dochodami gospodarstw domowych. Przedstawiono zróżnicowanie poziomu dochodów i wydatków ludności w krajach UE i 6 najbogatszych krajach świata oraz przeciętne spożycie żywności. Stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych określono za pomocą współczynników dochodowej elastyczności popytu. Omówiono działalność państwa i organizacji pozarządowych na rzecz poprawy poziomu wyżywienia ludności o najniższych dochodach.
Description
Keywords
Citation
Gulbicka B., Kwasek M.: Wpływ dochodów na spożycie żywności – przesłanki dla polityki żywnościowej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 1, s. 19-33.
Belongs to collection