Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna dzierżawców gospodarstw rolnych

Abstract
Scharakteryzowano sytuację ekonomiczno-produkcyjną wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych. Analizą objęto dane z lat 2001-2004 pochodzące od 91 dzierżawców z terenu całego kraju. Przedstawiono dane dotyczące: czynników produkcji (siły roboczej, ziemi, majątku trwałego), wyników produkcyjnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wyników ekonomicznych.
Description
Keywords
Citation
Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M.: Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna dzierżawców gospodarstw rolnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 4, s. 35-47.
Belongs to collection