Różnorodność modelowania we wzorcach produkcyjnych: Dowód empiryczny na podstawie indywidualnego rolnictwa w Polsce

Abstract
Za pomocą modelu ekonometrycznego badano różnorodność gospodarstw rolnych w Polsce analizując ich wydajność techniczną i ekonomiczną. Przedstawiono podstawy teoretyczne modelu, definicje zmiennych i wskaźników syntetycznych. Do budowy modelu wykorzystano dane empiryczne z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla IERiGŻ. Przedstawiono wnioski.
Description
Keywords
Citation
Hockmann H., Pieniądz A., Goraj L.: Różnorodność modelowania we wzorcach produkcyjnych. Dowód empiryczny na podstawie indywidualnego rolnictwa w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 3, s. 24-41.
Belongs to collection