Przedsiębiorstwa w strukturze gospodarstw rolnych

Abstract
Kategorie pojęciowe "gospodarstwo indywidualne " i "indywidualne gospodarstwo rolne", do których powszechnie zalicza się wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych, są już nieadekwatne do poziomu rozwoju polskiego rolnictwa rodzinnego. Należy wyróżnić kategorię "przedsiębiorstwo rolnicze" i zaliczyć do niej wysokotowarowe gospodarstwa osób fizycznych i gospodarstwa osób prawnych. Określono zasady i wskaźniki wydzielenia grup przedsiębiorstw z ogółu gospodarstw rolnych oraz ich liczebność i udział w strukturze ogółu gospodarstw. Stwierdzono, że za farmę towarową można uznać w obecnych warunkach około 200-250 tys. gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 8 esu, a za przedsiębiorstwo rolnicze około 50 tys. gospodarstw o wielkości 16-40 esu i powyżej 40 esu. Natomiast za "klasyczne" przedsiębiorstwo rolne można uznać gospodarstwo duże ekonomicznie (pow.40 esu), a w 2005 roku było ich 16,6 tys., w tym 14,6 tys. osób fizycznych.
Description
Keywords
Citation
Dzun W.: Przedsiębiorstwa w strukturze gospodarstw rolnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 4, s. 3-16.
Belongs to collection