Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce

Abstract
Na podstawie danych polskiego FADN analizowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw zrównoważonych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych wyróżniających się znaczną produkcją towarową. Za gospodarstwa zrównoważone uznano te, które spełniały wszystkie wybrane kryteria środowiskowo-produkcyjne. Przedstawiono dane o użytkowaniu ziemi, wykształceniu kierujących gospodarstwem, kapitale, kosztach, dopłatach, wynikach produkcyjno-ekonomicznych, koszcie materialnym wytworzenia jednostki produkcji końcowej brutto oraz udziale dopłat w dochodzie gospodarstwa rodzinnego. Sformułowano wnioski m.in., że rolnicy prowadzący gospodarstwa zrównoważone wykazywali się większą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu środków finansowych, gospodarstwa te uzyskiwały korzystniejsze wyniki produkcyjno-ekonomiczne i miały wyższy potencjał produkcyjny.
Description
Keywords
Citation
Wrzaszcz W.: Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 4, s. 17-37
Belongs to collection