Konsekwencje zmian klimatycznych dla rolnictwa

Abstract
Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono scenariusze wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo, a zwłaszcza polskie. Projekcje zmian oparte o modele GCM różnią się między sobą, ale ich wspólną cechą są wnioski dotyczące możliwości adaptacyjnych polskiego rolnictwa do spodziewanych przeobrażeń. Należy prowadzić działania zmierzające do poprawy stosunków wodnych, wprowadzenia do produkcji upraw ciepłolubnych i bardziej odpornych na niedobory wody, prowadzić badania nad szkodnikami i chorobami, usprawnić i rozbudować system ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych.
Description
Keywords
Citation
Mirkowska Z.: Konsekwencje zmian klimatycznych dla rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, nr 2, s. 48-58.
Belongs to collection