System monitorowania efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych

Abstract
Konieczne jest systematyczne monitorowanie efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych jako składnika systemu analizy i oceny ich dokonań. Monitoring taki powinien uwzględniać postęp wiedzy ekonomicznej i zarządzania oraz charakter działalności rolniczej i metody jej regulowania. Zaprezentowano autorski system monitorowania efektywności i produktywności integrujący różne kategorie efektywności organizacyjnej. System jest propozycją elastyczną i otwartą na uwzględnienie wpływów otoczenia, może być wykorzystywany przez analityków zewnętrznych oraz pomocny w sterowaniu funkcjonowaniem konkretnych jednostek. Jego konstrukcja nawiązuje do pięciu koncepcji zarządzania współczesnymi organizacjami, ale uwzględnia specyficzne problemy rolnictwa i oddziaływanie kryzysu ekonomicznego.
Description
Keywords
Citation
Kulawik J.: System monitorowania efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, nr 3, s. 33-49.
Belongs to collection