Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych

Abstract
Analizowano zmiany w RSP w procesie przemian systemowych w latach 1989-2003. Odniesiono się także do sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej RSP w latach 80. Potwierdzono proces ciągłego zmniejszania liczby spółdzielni, powierzchni gruntów rolnych w ich użytkowaniu oraz pracujących członków spółdzielni. W warunkach zaostrzającej się konkurencji, utrzymywały się na rynku z reguły RSP większe, silniejsze ekonomicznie, dobrze zarządzane, które potrafiły zrestrukturyzować i zmodernizować swoje przedsiębiorstwa. W przededniu wejścia Polski do UE zdecydowana większość spółdzielni (szczególnie RSP) była dobrze przygotowana do konkurowania nie tylko na krajowym, ale także na wspólnym rynku rolnym UE. Jednak wciąż około 1/4 RSP było słabych ekonomicznie a perspektywy ich utrzymania się na trudnym rynku rolnym były znikome.
Description
Keywords
Citation
Dzun W.: Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, nr 4, s. 67-89.
Belongs to collection