Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo

Abstract
Przegląd koncepcji oraz terminologii dotyczących innowacji, ich źródeł, efektywności, dróg upowszechniania oraz innowacyjności i gospodarki innowacyjnej. Problematykę innowacji w rolnictwie oraz różnych form postępu (techniczny, technologiczny, organizacyjny, społeczno-ekonomiczny oraz biologiczny), który dotyczyć może hodowli roślin, zwierząt oraz zastosowań biotechnologii i inżynierii genetycznej w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w produkcji pasz.
Description
Keywords
Citation
Mirkowska Z.: Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 4, s. 122-133.
Belongs to collection