Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego

Abstract
Spółki hodowlane dysponują znaczącym potencjałem hodowlanym i dużym potencjałem ekonomicznym, którego podstawą jest rozbudowana i zmodernizowana baza materialno-techniczna oraz stabilny, chociaż niezbyt wysoki zysk. Mimo bardzo niskiej opłacalności działalności hodowlanej wciąż posiadają one duże możliwości zasilania rolnictwa w wysokiej klasy nośniki postępu biologicznego. Analiza wskazuje, że w latach 1990-2009 nie dokonano jednak żadnego postępu w produktywności podstawowych roślinach uprawnych poza burakiem cukrowym. Niewielki jest także postęp w produktywności zwierząt gospodarskich. Dystans dzielący nasze rolnictwo od rolnictwa porównywanych krajów UE w analizowanym okresie pod względem produktywności roślin i zwierząt nie tylko nie zmalał, ale nawet nieco się powiększył. Przesądza o tym bardzo niewielka w rolnictwie polskim grupa gospodarstw rozwojowych (około 10% ogółu gospodarstw). Większość z tych gospodarstw osiąga już wysokie wskaźniki w produktywności roślin i zwierząt, niewiele ustępujące wynikom osiąganym w porównywalnych krajach UE, jednak zdecydowaną większość (około 90%) stanowią gospodarstwa nierozwojowe, nastawione na przetrwanie.
Description
Keywords
Citation
Dzun W., Adamski M., Burghardt A.: Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 1, s. 46-63.
Belongs to collection