Koszty ekonomiczne produkcji mleka - metodyczne ujęcie rachunku oraz wyniki badań w 2009 roku

Abstract
Koszty ekonomiczne oprócz kosztów bezpośrednich i pośrednich obejmują koszty alternatywnego wykorzystania czynników produkcji, tj. pracy, ziemi, kapitału. Gospodarstwo rolne traktowane jest na równi z przedsiębiorstwem, którego celem jest wypracowanie nadwyżki zapewniającej opłatę pracy ale także zwrot z tytułu zaangażowania do produkcji pozostałych zasobów. Dochód z tytułu zarządzania jest kategorią ekonomiczną oczyszczoną o pełne koszty produkcji, które określane są terminem koszty ekonomiczne. Omówiono sposób przeprowadzania kosztów rachunku dla działalności produkcji zwierzęcej - krowy mleczne oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań.
Description
Keywords
Citation
Skarżyńska A.: Koszty ekonomiczne produkcji mleka - metodyczne ujęcie rachunku oraz wyniki badań w 2009 roku. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 3, s. 143-161.
Belongs to collection