Zmiany sytuacji ekonomicznej grupy gospodarstw ekologicznych w latach 2005-2008 na podstawie Polskiego FADN

Abstract
Omówiono zmiany sytuacji ekonomicznej grupy 25 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w latach 2005-2008. Specjalizowały się one w produkcji roślinnej, ze znacznym udziałem warzyw polowych i owoców. Przedstawiono dane dot. zasobów ziemi, kapitału i pracy; powierzchni i struktury upraw oraz pogłowia zwierząt; wartości produkcji; plonów i cen; produktywności; kosztów produkcji; dochodów. Stwierdzono, że poprawa wyników produkcyjnych w okresie czterech lat spowodowała znaczny wzrost wskaźnika rentowności w analizowanych gospodarstwach.
Description
Keywords
Citation
Nachtman G.: Zmiany sytuacji ekonomicznej grupy gospodarstw ekologicznych w latach 2005-2008 na podstawie Polskiego FADN. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 3, s. 162-177.
Belongs to collection