Kto zdecyduje o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku? - Traktat Lizboński a rolnictwo

Abstract
Przedstawiono rozwiązania w zakresie przyjmowania regulacji dotyczących WPR, obowiązujących od momentu wejścia w życie z dniem 1 grudnia 2009 roku Traktatu Lizbońskiego. Opracowanie nie ma charakteru analizy porównawczej obecnych rozwiązań i stosowanych poprzednio. Odniesienia takie zaprezentowano jedynie w kontekście kwestii, w przypadku których dokonane zmiany uznano za istotne z punktu widzenia układu sił na linii UE- państwa członkowskie. Ponadto przedstawiono kluczowe teorie dotyczące czynników oddziałujących na reformy WPR, co pozwala zidentyfikować najważniejszych decydentów zbliżającej się reformy.
Description
Keywords
Citation
Wieliczko B.: Kto zdecyduje o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku? - Traktat Lizboński a rolnictwo. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 4, s. 126-138.
Belongs to collection