Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego

Abstract
Analizowano dynamikę rozwoju produkcji i popytu, wartości dodanej i dochodów przedsiębiorcy rolnego oraz przetwórcy, ceny rolnej przetwórcy i konsumenta. Stwierdzono brak spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz korelacji między nimi. W skali krajowej (i lokalnej) słabną ich wzajemne oddziaływania i zależności, a ich przebieg potwierdza tak często formułowane tezy o transferze dochodów z rolnictwa do przetwórstwa. Stan taki wymaga uwzględnienia w badaniach procesów rozwojowych zjawisk o charakterze globalnym i weryfikacji wielu tez sformułowanych wcześniej przez nauki ekonomiczno-rolnicze.
Description
Keywords
Citation
Urban R.: Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2012, nr 1, s. 3-17.
Belongs to collection