Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR

Abstract
Zdefiniowano najważniejsze etapy rozwoju rolnictwa światowego, wskazano związek pomiędzy koniecznością prowadzenia polityki interwencyjnej państwa a rozwojem zrównoważonym, przedstawiono wybrane charakterystyki rolnictwa polskiego wraz z analizą najważniejszych efektów realizacji WPR oraz zaprezentowano wnioski dotyczące kształtu przyszłej długookresowej polityki rolnej w Polsce. Stwierdzono, że w długim okresie wzorzec funkcjonowania polskiego rolnictwa powinien zostać oparty na modelu dualnym. Część gospodarstw, zachowując podstawowe wymogi ochrony środowiska, powinna wdrażać metody produkcji zapewniające wysoką efektywność ekonomiczną (rolnictwo industrialne), pozostałe gospodarstwa powinny oprzeć swój rozwój o metody bardziej przyjazne dla ekosystemu, umożliwiające wykorzystanie posiadanych atutów środowiskowych i społeczno-kulturowych (rolnictwo zrównoważone).
Description
Keywords
Citation
Wigier M.: Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 1, s. 22-41.
Belongs to collection