Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych

Abstract
Obok znanego i udokumentowanego zjawiska w produkcji zwierzęcej jest "cykl świński", istnieje mniej znany "cykl bydlęcy". Scharakteryzowano go na przykładzie USA, gdyż jest to największy światowy producent wołowiny a produkcja w tym kraju charakteryzuje się przemysłową skalą o wysokim stopniu rozwoju koordynacji pionowej. Ten ostatni czynnik często uważany jest za eliminatora wahań cyklicznych. Badania potwierdzają, że krzywe pogłowia, ubojów i cen wołowiny charakteryzują się wahaniami o charakterze cyklicznym, których bezpośrednią przyczyną były zmiany opłacalności chowu, wyrażające się relacją cen bydła do cen kukurydzy. W ostatnich latach osłabiła się rola cen bydła, a wzmocniła cen kukurydzy, które mają większy wpływ na tę relację. Znajomość mechanizmu cyklu bydlęcego jest szczególnie użyteczna przy prognozowaniu pogłowia, produkcji i cen wołowiny. Z tego powodu zjawiska te powinny być permanentnie obserwowane.
Description
Keywords
Citation
Zawadzka D.: Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 2, s. 58-70.
Belongs to collection