Alain Badiou. Onto-logia mnogości

Abstract
Wprowadzenie do filozofii Alaina Badiou.
Description
Keywords
Alain Badiou  Badiou Alain
Citation
Belongs to collection