Profesor Andrzej Ropelewski (1923-2012) jako historyk rybołówstwa morskiego.