Impact of the reformed direct payments on the Polish farms

Abstract
Scenariusz realizacji płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Nowe "zazielenienie" WPR i jego znaczenie dla wyników gospodarczych gospodarstw rolnych. Przewidywane skutki rozwiązań legislacyjnych nowej WPR dla wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. Kapitalizacja finansowego wsparcia w rolnictwie.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 82.1
Keywords
Citation
Belongs to collection