Profilaktyka społeczna rodziny na przykładzie miasta Radom - wymiar instytucjonalny

Abstract
Większość problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy miasta, uznawana jest za problemy społeczne będące konsekwencjami zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Ich przykładem jest głównie bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, niepełnosprawność,przestępczość itp. Problemy te nie występują w izolacji od siebie, zachodzi między nimi często związek przyczynowo-skutkowy. Artykuł przedstawia możliwości profilaktyki społecznej w różnych obszarach kwestii społecznych, z jakimi borykają się radomskie rodziny od strony instytucjonalnej, opisując zarówno lokalne instytucje samorządowe,jak i sektor pozarządowy.
Description
Keywords
Citation
A. Durasiewicz - Profilaktyka społeczna rodziny na przykładzie miasta Radom- wymiar instytucjonalny – w: „Patologie społeczne, przestępczość, niedostosowanie społeczne – wyzwania dla współczesnej profilaktyki”, pod redakcją Mariusza Jędrzejko i Ewy Gładysz, Studio Poligraficzne Edytorka, Warszawa 2014, ss. 279-290
Belongs to collection