Articles

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 13979 records
 • Item
  Plants other than animal-pollinated herbs provide wild bees with vital nutrients
  (Elsevier, 2024-05-10) Filipiak, Michał; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Adult pollinators that forage primarily for energy have traditionally guided our understanding of plant–pollinator interactions, leading to assumptions about the importance of different plants to pollinators. Consequently, pollinator conservation strategies potentially overlook plants that balance juvenile diets. I studied a representative bee, Osmia bicornis, to explore the contributions of various plants to the nutritional quality of a pollinator diet. Using ecological stoichiometry and micronutrient ecology, I investigated the proportions of vital body-building chemical elements (C, N, P, S, K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cu; henceforth “nutrients”) in larval pollen loads. I considered botanical origin, location and sexual dimorphism in the nutritional niche as factors potentially influencing nutrient proportions in larval diets. Redundancy analysis indicated that the main factor determining nutrient proportion was pollen botanical origin, which accounted for 70.17% of the variation; location contributed 20.21%, and larval sex contributed 8.43%. Among the 30 taxa composing pollen loads, the main determinants of nutrient content were oak, maple, chestnut, the cabbage family, buttercup, and grasses. Trees and wind-pollinated plants provided important nutrients. Oak and maple were the main contributors of nutrients essential for growth and body development (N, P, S, Cu, and Zn). Grasses and buttercups were the main contributors of Na, which is vital for bees. Complex habitat management schemes extending beyond traditional seed mixes are essential for pollinator conservation, as non-obvious plant species provide important nutrients. Trees and wind-pollinated plants should be included in pollinator conservation efforts to create a complex nutritional landscape enabling balanced diets.
 • Item
  Semiprezydencjalizm jako ustrój polityczno-prawny i jego główne odmiany we współczesnym świecie
  (Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2024) Czachor, Rafał; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Item
  W kierunku odrodzenia grundtvigiańskiej szkoły dla życia w Polsce. Uniwersytety ludowe i program ich wsparcia w latach 2020–2023
  (Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2024) Brzezicki, Łukasz; Maliszewski, Tomasz; Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  Artykuł przybliża wybrane informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030, a także prezentuje próbę zorganizowania badania empirycznego mającego za zadanie określić obecny stan rozwoju uniwersytetów ludowych w Polsce. W szkicu zaprezentowano m.in. podstawowe informacje o samym Programie i jego głównych priorytetach, a także zestawienia zbiorcze, dotyczące zarówno podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia, jak i dotychczasowych beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie finansowe na rozwój własnych inicjatyw o nazwie uniwersytet ludowy w latach 2020–2023. W trzeciej części opracowania autorzy omówili założenia własnego projektu badaw- czego nad uniwersytetami ludowymi, wraz z pierwszym komunikatem z przebiegu prac badawczych.
 • Item
  „Czerwony pasek” – rodzice o szkolnych świadectwach z wyróżnieniem
  (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2024-05-05) Całek, Grzegorz; Uniwersytet Warszawski
  W czerwcu, w dniu zakończenia roku szkolnego, w mediach społecznościowych pojawia się wiele wpisów rodziców dumnych ze swoich dzieci, które otrzymały świadectwo z „czerwonym paskiem” (a właściwie z paskiem biało-czerwonym). Reakcją na nie są jednak nie tylko gratulacje, lecz także głosy, które wskazują, że takie chwalenie się sukcesami dzieci jest dowodem nieliczenia się z uczuciami, emocjami innych rodziców i dzieci, które nie otrzymały świadectwa z wyróżnieniem. W artykule, na podstawie badania internetowego przeprowadzonego po zakończeniu roku szkolnego 2021/2022, przedstawiam odpowiedzi na następujące pytania: Co według rodziców decyduje o tym, że dziecko otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem? Jakie według rodziców są największe plusy i minusy funkcjonowania świadectw z wyróżnieniem? Co myślą oni o zjawisku chwalenia się „czerwonymi paskami” w mediach społecznościowych? Jaka jest opinia rodziców na temat utrzymania bądź likwidacji świadectw z wyróżnieniem? Okazuje się, że odpowiedzi na powyższe pytania są często zaskakujące i w największym stopniu zależą od tego, czy dzieci badanych rodziców uzyskały świadectwo szkolne z wyróżnieniem. Wyniki badania mogą być punktem wyjścia do szerszej refleksji na temat oceniania uczniów w polskich szkołach.
 • Item
  Skąd się bierze wzrost popularności populizmu w demokracji liberalnej? Próba analizy teoretycznej w świetle nie-Marksowskiego materializmu historycznego
  (Fundacja Otaczaj Blaskiem, 2025-11-20) Rajtar, Patryk; Brzechczyn, Krzysztof; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  The author considers the reasons of the growth of populism in liberal democracies. Using a number of authors (including Margaret Canovan, Collin Crouch, Roger Eatwell, Matthew Goodwin and Jan Zielonka), the author shows that the rise of populism resulted from oligarchic tendencies hard-wired into the system of liberal democracy. In the last part of the paper, the author systemizes these tendencies using the conceptual apparatus of non-Marxian historical materialism.