Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

Abstract
W publikacji przedstawiono stan zaawansowania i stosowane rozwiązania w sferze logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Stwierdzono, że poziom zaawansowania rozwiązań w zakresie logistyki zwiększa się wraz ze zwiększaniem wielkości przedsiębiorstw, a najlepiej rozwinięte są rozwiązania w obszarach zarządzania zapasami, magazynem oraz transportem. Wciąż mały jest zakres wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w obszarze komunikacji i wymiany danych (ICT) , szczególnie w firmach małych i średnich. Jedną z podstawowych przyczyn małego zainteresowania i niskiego poziomu wdrożenia właściwych rozwiązań jest ograniczony - lokalny obszar działania oraz brak wiedzy na temat efektywnych rozwiązań w poszczególnych obszarach logistyki. Dla firm małych i średnich brakuje także oferty rynkowej gotowych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych, a właściciele takich firm nie odczuwają potrzeby zmian. Poziom zaawansowania rozwiązań w zakresie logistyki w firmach należących do sektora przetwórstwa rolno-spożywczego jest relatywnie niski.
Description
Keywords
Citation
Wicki, L., Klepacki, B. (red.) (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 255
Belongs to collection