Zawodność rynku jako uzasadnienie interwencji publicznej z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego

Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych kwestii związanych z zawodnością rynku (market failure), w kontekście stabilności systemu finansowego, na przykładzie wdrażania instrumentów zwrotnych (financial instruments) współfinansowanych ze środków europejskich. Pojęcie zawodności rynku stało się podstawą wdrażania instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. W artykule omówione zostały poszczególne rodzaje zawodności rynku, prezentując tym samym czytelnikowi możliwe podstawy i zakres interwencji publicznej. Tekst zawiera charakterystykę dóbr publicznych, negatywnych i pozytywnych efektów zewnętrznych, kosztów transakcyjnych i asymetrii informacji. Artykuł porusza również kwestie negatywnych konsekwencji wykorzystania pojęcia zawodności rynku w celu uzasadnienia zakresu interwencji publicznej, wynikających z ograniczeń regulacyjnych oraz administracyjnych, które negatywnie mogą wpłynąć na realizację polityki publicznej. Zaprezentowano również inne zagrożenia związane z nieoptymalnym uruchomieniem instrumentów publicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na stabilność systemu finansowego (np. efekt wypychania) (crowding out effect).
Description
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03610
Keywords
Citation
Wajda, M., Zawodność rynku jako uzasadnienie interwencji publicznej z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego, [w:] Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, pod red. A.Alińska, Warszawa 2014.
Belongs to collection