Rodzaje i zastosowanie konwergencji w aplikacjach polskiej prasy tabletowej

Abstract
Różnorodne formy przenikania treści są podstawą funkcjonowania prasy tabletowej. Samo publikowanie treści z wydania drukowanego lub serwisu online za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na tablecie można zakwalifikować jako rodzaj konwergencji technologicznej. Konwergencja jest jedną z cech wspólnych kategorii nazwanej przez Paula Levinsona „nowymi nowymi mediami”. Proces ten jest realizowany w różnym stopniu w programach przygotowywanych przez wydawców prasowych. Badaniu poddano polskojęzyczne aplikacje przeznaczone dla tabletów marki iPad. Każdy z programów musiał spełnić łącznie trzy warunki: dostępność w repozytorium App Store, przeznaczenie dla platformy sprzętowej iPad oraz ścisłe powiązanie z polskojęzycznymi tytułami prasowymi (wydawanymi w formie drukowanej lub elektronicznej). Badania prowadzono w sierpniu i wrześniu 2011 r., a wyniki przedstawiają stan na 30 września 2011 r. Analizą objęto 38 aplikacji spełniających trzy warunku konieczne. Są to: „5 Klatek”, „Angora”, „Brief”, „Busienssman.pl”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, „Equity Magazine #08”, „Equity Magazine (wydanie specjalne)”, „Forbes”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Wyborcza wyborcza.pl”, „Głos Wielkopolski”, „Harvard Business Review”, „K Mag”, „K Mag #26”, „K Mag #27”, „K Mag #28”, „Książki. Magazyn do Czytania”, „Kurier Lubelski”, „Malemen”, „Mobile Internet”, „Mój Ogród – Murator”, „Newsweek Polska”, „Puls Biznesu pb.pl”, „Polityka”, „Polki w Świecie”, „Polska The Times”, „Proseed”, „Przekrój + Sukces”, „Rzeczpospolita”, „Super Express”, „Wprost”, „Wysokie Obcasy Extra”, „Wysokie Obcasy Extra 2”, „Znak”. Liczbę tę zredukowano do 33, ponieważ część aplikacji – mimo, że odbiorca może je pobrać osobno i niezależnie z nich korzystać – dotyczą tego samego tytułu prasowego. Celem analizy było ustalenie, jak możliwości stwarzane przez zjawisko konwergencji wykorzystywane są na rynku polskiej prasy tabletowej.
Description
Keywords
Citation
Flasiński, K. (2012). Rodzaje i zastosowanie konwergencji w aplikacjach polskiej prasy tabletowej. W: M. Gierula, P. Szostok (red.), Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa (T. II, s. 85-98). Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach. ISBN: 978-83-619-7584-7.
Belongs to collection