Dziennikarstwo w szkole. Zagadnienia teoretyczne i propozycje warsztatowe

Abstract
Uwzględnienie nauki umiejętności dziennikarskich w prowadzeniu zajęć może mieć wiele zalet. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczeń: zyskuje orientację w świecie współczesnym, docenia różnorodność opinii, dowiaduje się, jak wykorzystywać różne style językowe w zależności od miejsca publikacji i odbiorcy. Ponadto, na własnym przykładzie zauważa, jak ważne jest planowanie i realizacja wcześniej ustalonych założeń. Niezwykle ważny jest również nawyk świadomego i krytycznego korzystania z mediów. Zaletą zajęć dziennikarskich jest to, że mogą one służyć urozmaiceniu nie tylko programu nauczania języka polskiego, ale również innych przedmiotów, na przykład historii, a nawet przedmiotów ścisłych.
Description
Keywords
Citation
Flasiński, K. (2014). Dziennikarstwo w szkole. Zagadnienia teoretyczne i propozycje warsztatowe. Refleksje, 5, 8-11. ISSN: 1425-5383.
Belongs to collection