Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej

Abstract
Infrastruktura techniczna transportu nie jest czynnikiem wystarczającym, aby zapewnić sprawne i efektywne przemieszczanie osób i ładunków w przestrzeni. Konieczne jest także zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług, zgodnego z potrzebami użytkowników i gospodarki regionów. Poprawa efektywności transportu, doskonalenie jego form i tworzenie coraz nowocześniejszych systemów transportowych jest procesem nieuniknionym na obecnym etapie rozwoju gospodarczego i społecznego. Przedsiębiorstwa sektora TSL w Polsce stanowią zróżnicowaną grupę podmiotów zarówno pod względem wielkości, struktury organizacyjnej, jak i zakresu świadczonych usług. Tak jak wszystkie podmioty gospodarcze podejmują one działania mające poprawić ich pozycję konkurencyjną na rynku, w tym przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jednakże wprowadzanie innowacji często wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów kapitałowych, a to stanowi istotną barierę w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczna część funduszy Unii Europejskiej jest wydawana na cele związane z poprawą innowacyjności przedsiębiorstw. O dofinansowanie projektów aplikują przedsiębiorstwa z różnych sektorów, ale przedsiębiorstwom usługowym znacznie trudniej wykazać, że ich projekty są innowacyjne i rzadziej udaje im się uzyskać dofinansowanie. Celem artykułu jest wykazanie, iż przedsiębiorstwa sektora TSL wdrażają małą liczbę innowacji, a obecne systemy wspierania innowacyjności przedsiębiorstw nie uwzględniają specyfiki tej branży. W ramach badań dokonano analizy danych zawartych w opracowaniach statystycznych i ekspertyzach, list beneficjentów różnych programów operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw oraz przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w przedsiębiorstwach TSL, które uzyskały dofinansowanie swoich projektów z funduszy unijnych.
Description
Keywords
Citation
A. Koźlak: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej. "Logistyka 2014, nr 2 (dodatek CD Logistyka - Nauka")
Belongs to collection