Samorealizacja i samowychowanie w zen i metodzie Silvy

Abstract
Nieco zmieniona publikacja rozprawy doktorskiej. Monografia ma charakter pracy interdyscyplinarnej, odwołującej się do dorobku nauk pedagogicznych, zwłaszcza teorii wychowania, psychologicznych: psychologii rozwojowej i wychowania; filozoficznych: etyki i antropologii filozoficznej; religioznawstwa, socjologii kultury i innych. Praca składa się z trzech rozdziałów: 1) Proces samowychowania i emancypacji człowieka; 2) Charakterystyka dwóch systemów relaksowo-koncetrujących: medytacji zen oraz metody Silvy; 3) Samowychowawcze wartości medytacji zen oraz metody Silvy, ponadto zawiera: transkrypcję fonetyczną z języka chińskiego i japońskiego, glosariusz zen, metody Silvy oraz Bibliografię.Praca skupia się na prezentacji przede wszystkim pedagogicznego wymiaru omawianych systemów. Jej główny problem badawczy zawiera się w pytaniu: jakie cechy obu badanych systemów stanowią o ich walorach cennych dla pedagogiki, zwłaszcza w zakresie samowychowania człowieka? W pracy rozważono następujące szczegółowe problemy badawcze: - czym na gruncie pedagogiki jest "samowychowanie"? - jakie zachodzą związki między rozwojem moralnym człowieka a jego wychowaniem? - czy i jakiego rodzaju kryzys dotknął cywilizację ludzi świata zachodniego? - czy we współczesnej edukacji występuje kryzys, a jeżeli tak, to jakich jej funkcji dotyczy? - jak są rozumiane podstawowe pojęcia pedagogiki humanistycznej? - czym są metody relaksowo-koncentrujące i jakie techniki stosuje się na ich gruncie? - czym jest medytacja w świetle współczesnych badań naukowych? - jaka jest historia, doktryna i na czym polega praktyka buddyzmu zen? - jakie wartości pedagogiczne, zwłaszcza powiązane z samowychowaniem człowieka, zawiera system zen? - jaka jest historia oraz zaplecze teoretyczne metody Silvy? - jakie wartości pedagogiczne niesie metoda Silvy? - czy zen i metoda Silvy posiadają wartości humanistyczne? - czy istnieją inne wartości w analizowanych systemach i jaką rolę odgrywają w procesie samowychowania człowieka?
Description
Keywords
Citation
P. Zieliński, Samorealizacja i samowychowanie w zen i metodzie Silvy, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2000.
Belongs to collection